Tennisschool Sport en Spel

Ook in het jaar 2020 (voor de inkomsten en uitgaven in 2019) kunnen de kosten voor de deelname van uw kinderen beneden de 12 jaar (of 18 jaar voor kinderen met een zware functiebeperking) aan een jeugdwerkinitiatief worden ingebracht als vermindering van uw belastbaar inkomen.

Wat ?

U kunt als ouder de kosten van bepaalde vrijetijdsactiviteiten van elk kind beneden de 12 jaar inbrengen als belastingaftrek. U kunt de uitgaven (die u deed in 2019) aftrekken van uw belastbaar inkomen. Die aangifte doet u in 2020. Onrechtstreeks krijgt u dus een soort "korting" op de deelnamekosten.

Welke jeugdwerkactiviteiten ?

Jeugdwerkactiviteiten in de vrije tijd van kinderen waarvoor apart betaald wordt (lidgelden komen niet in aanmerking). Dat kan een kamp zijn tijdens alle vakanties (herfst-, kerst-, krokus-, paas-, en zomervakantie), een weekend of een tweedaagse.
Maar ook bijvoorbeeld de kostprijs voor individuele crea-stages, een cursus paardrijden, een toneelkamp, een computerweek, buitenlandse kampen, gespecialiseerde sportkampen, etc. kunnen volledig ingebracht worden.

Voor wie ?

Elk kind tot 12 jaar dat deelneemt aan een vakantie-initiatief en vrijetijdsinitiatief. De jeugdkampen van de jeugdbeweging vallen hier bijvoorbeeld dus onder. Kinderen die aan verschillende initiatieven deelnemen, kunnen verschillende attesten krijgen.
Als uw kind 12 jaar wordt in de loop van de vakantie wordt er een attest opgemaakt tot aan zijn/haar 12de verjaardag.

Elk kind met een zware functiebeperking tot 18 jaar dat deelneemt aan een vakantie-initiatief en vrijetijdsinitiatief. De jeugdkampen van de jeugdbeweging vallen hier bijvoorbeeld dus onder. Kinderen die aan verschillende initiatieven deelnemen, kunnen verschillende attesten krijgen. Als uw kind 18 jaar wordt in de loop van de vakantie wordt er een attest opgemaakt tot aan zijn/haar 18de verjaardag.

De organisatie die activiteiten inricht voor kinderen moet officieel erkend worden door een lokale overheid. Dit is een voorwaarde om als ouder een attest te krijgen.

De jeugdorganisatie zorgt ervoor dat u voor elk deelnemend kind een attest krijgt. Dit attest voegt u bij uw belastingsaangifte 2020 (over de inkomsten en uitgaven van 2019). U vult het aftrekbare bedrag in bij code 1384 van uw aanslagbiljet.

Hoeveel ?

100% van de kosten voor deelname van een bepaald vrijetijdsinitiatief met een maximum van 11,20 EUR per dag en per kind. Het bedrag geldt per opvangdag, ongeacht de duur van de opvang.

Correcte informatie ?

Het is zeer belangrijk dat de jeugdorganisaties over correcte informatie beschikken van uw kind. Zij hebben volgende gegevens nodig:

  • naam en voornaam van het kind
  • geboortedatum van het kind
  • naam, voornaam en correct adres van de ouders
Als ze niet over de correcte gegevens beschikken, kunnen ze nadien ook geen attest bezorgen!