Tennisschool Sport en Spel
VZW Tennisschool Sport en Spel
Inschrijven voor de herfst- en winterlessen is (nog) niet mogelijk.
Voor jeugd en volwassenen van 5 tot 77 jaar.

Onze winterlessen worden in een moderne tennishal gegeven door gediplomeerde tennisleraars, bestaan uit 20 lesuren en zullen doorgaan van dinsdag 2 oktober 2018 tot en met zondag 17 maart 2019, behalve tijdens de schoolverlofperiodes.

Speciale aandacht gaat uit naar kidstennis voor kinderen van 5 tot 10 jaar. Zij zullen ingedeeld worden in groepjes van ongeveer 6 lesvolgers en de prijs zal 175 EUR per lesvolger bedragen.

Wat betreft initiatie, vervolmaking en competitie, wordt ernaar gestreefd groepen van 4 lesvolgers samen te stellen. De prijs per lesvolger bedraagt 260 EUR tot en met 30 jaar en 280 EUR boven 30 jaar.

De lessen gaan door in TC Le Chalet. Een duidelijk liggingsplan is online beschikbaar.

Vanaf dinsdag 18 september vanaf 19u kan U contact opnemen met de organisatie (0473/95.40.11) omtrent het exacte tijdstip van de lessen.

Nota! Er worden geen herfst- en winterlessen gegeven tijdens de schoolverlofperiodes, m.a.w. er zal geen les gegeven worden tijdens volgende periodes* :

* tenzij anders afgesproken met uw trainer

Richtlijnen bij de herfst- en winterlessen

Er is korting vanaf het tweede deelnemende lid van het gezin.
Lidgeld wordt niet gevraagd.
Rackets kunnen bij de eerste les voordelig worden gehuurd.
Een voorschot van 60 EUR dient bij inschrijving gestort te worden op rekening BE67 3101 1123 0087 (IBAN) met vermelding van de naam van de lesvolger. Het saldo dient op hetzelfde rekeningnummer betaald te worden, uiterlijk 1 week voor de aanvang van de lessen, eveneens met vermelding van de naam van de lesvolger.